AKTUALNOŚCI

Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) – wyzwania dla organów państwa i sektora publicznego

ZETO Koszalin Sp. z o.o. wraz z Uniwersytetem Warszawskim Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego zaprasza na konferencję "Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) – wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców", która odbędzie się 22 września 2017 r.

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się szeroko rozumianym przetwarzaniem danych osobowych, które chcą poznać praktyczne konsekwencje wynikające z wprowadzenia RODO/GDPR oraz dowiedzieć się, jak skutecznie przygotować się do wdrożenia zmian wynikających z reformy.

Konferencja odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66. Udział w niej jest bezpłatny, jednak wymagana jest rejestracja. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie wydarzenia:

http://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/konferencja-reforma-ochrony-danych-osobowych-rodogdpr-wyzwania-dla-organow-panstwa-sektora-publicznego-przedsiebiorcow/   

Nowy system informatyczny - Karta Polaka

System KARTA POLAKA jest systemem informatycznym przeznaczonym dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie wspomagającym realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, w tym realizację wypłat świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka i jego najbliższej rodziny – współmałżonka i nieletnich dzieci.

Oprogramowanie będzie dostępne dla klientów w trzecim tygodniu czerwca.

ZETO Koszalin SP. z o.o. laureatem nagrody Laur MADE IN KOSZALIN 2016 w kategorii: "Biznes - IT"

2 grudnia 2016r. w CITY BOX w Koszalinie odbyło się II Forum MADE IN KOSZALIN. Ideą II Forum MADE IN KOSZALIN jest promowanie patriotyzmu lokalnego, designu oraz firm i wydarzeń, z których Koszalin jest dumny.

W drodze otwartych nominacji w październiku b.r. mieszkańcy Koszalina zgłaszali nominacje do nagród Laury MADE IN KOSZALIN 2016. Wpłynęło ich aż 155 w 3 kategoriach: biznes, kultura i design oraz styl życia i inspiracje. Decyzją Kapituły Forum MADE IN KOSZALIN wybrano finalistów oraz laureatów Laurów MADE IN KOSZALIN 2016.

Laureatem nagrody Laur MADE IN KOSZALIN 2016 w kategorii: "Biznes - IT" została nasza firma ZETO Sp. z o.o.

Jesteśmy dumni iż znaleźliśmy się w tak zacnym gronie. Kapitule Forum MADE IN KOSZALIN dziękujemy za przyznanie tak fantastycznej nagrody. Nie byłoby nas tu i teraz bez ludzi, którzy tworzą naszą firmę - dziękujemy Wam za ogromny wkład pracy.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. partnerem Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy

W dniach 2 – 3 czerwca 2016 odbędzie się w Warszawie Krajowy Kongres Forów Sekretarzy. Tematem przewodnim kongresu jest „Nowoczesna Administracja Samorządowa”.  ZETO Koszalin Sp. z o.o. jest jednym z partnerów tego wydarzenia. W ramach kongresu weźmiemy udział w panelu dyskusyjnym pod tytułem: „Czy EZD i ePUAP realizują cele stawiane przed e-administracją?” Szczegółowa informacja na temat Kongresu: http://kongressekretarzy.pl/program/.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. partnerem serwisowym firmy Lenovo

ZETO Koszalin Sp. z o.o. uzyskało status partnera serwisowego firmy Lenovo. W ramach podpisanej umowy możemy realizować naprawy gwarancyjne sprzętu komputerowego tej firmy w zakresie modeli profesjonalnych z rodziny THINK w tym: urządzenia mobilne, komputery stacjonarne, akcesoria, stacje robocze, serwery.

Rodzina 500 PLUS

ZETO Koszalin Sp. z o.o. wdrożyło w około 120 ośrodkach pomocy społecznej aplikację Rodzina 500 PLUS  służącą do przyjmowania wniosków, ewidencjonowania ich oraz realizacji płatności w ramach rządowego programu Rodzina 500 Plus.  Wdrożenia każdorazowo wymagały integracji systemu Rodzina 500 PLUS z opracowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej systemem Empatia w celu umożliwienia wymiany dokumentów elektronicznych.

Ewidencja Lekarzy Weterynarii oraz Zakładów Weterynaryjnych

ZETO Koszalin Sp. z o.o. opracowało na zlecenie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej system informatyczny obsługujący wydawanie, aktualizację oraz unieważnianie paszportów dla zwierząt towarzyszących, oraz ewidencję Lekarzy Weterynarii oraz Zakładów Leczniczych dla Zwierząt. System utrzymywany jest na infrastrukturze Informatycznej ZETO Koszalin Sp. z o.o. i udostępniany około 20.000 użytkowników w modelu „chmury”.

IX Zachodniopomorski Konwent Informatyków i Administracji

W dniach 24-25 września 2015 odbył się IX ZACHODNIOPOMORSKI KONWENT INFORMATYKÓW I ADMINISTRACJI. Konwent to ważna inicjatywa dla kształtowania i budowania społeczeństwa informacyjnego zarówno w woj. zachodniopomorskim jak i całym kraju. Przy Konwencie współpracują różne instytucje i dzięki temu, podczas Konwentów, prezentowane są tematy dotyczące aktualnych problemów oraz zadań stojących przed administracją, a tym samym pogłębiają wiedzę uczestników w tym zakresie. Dyskusje panelowe i rozmowy są kolejnym cennym źródłem informacji.

Konwent skierowany jest do przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej:

  • Wójtów, Burmistrzów, Starostów, Sekretarzy,
  • Dyrektorów IT, Naczelników, Kierowników, Inspektorów JST,
  • Informatyków, Geoinformatykow, Geodetów.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. już od kilku lat jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia. W tym roku wystąpiliśmy z prelekcją pt. EZD - zasady postępowania z dokumentami elektronicznymi w instytucji w kontekście współpracy z jednostkami podległymi.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. partnerem handlowym firmy Lenovo

ZETO Koszalin Sp. z o.o. uzyskało status partnera handlowego firmy Lenovo na poziomie Business Premium. Ten unikalny status przyznawany jest wyłącznie firmom, które posiadają wysoko wykwalifikowancyh, certyfikowanych specjalistów w zakresie produktów marki Lenovo.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. autoryzowanym partnerem firmy OKI

ZETO Koszalin Sp. z o.o. z dniem 16 kwietnia 2015 roku uzyskało status autoryzacji firmy OKI na poziomie - OKI Business Partner.